Boeken in losse katernen voor handboekbinders

De 5 boeken van Keith A. Smith

Bent u geïnteresseerd in de boeken van de Amerikaanse handboekbinder Keith Smith over rijmloze bindwijzen, maar schrikt u terug voor de hoge verzend- en inklaringskosten?

Uitgeverij Boekblok overweegt de verkoop ter hand te nemen en peilt de belangstelling. Bij voldoende interesse halen we de boeken bulkgewijs uit de Verenigde Staten naar Nederland. Let op: de uitgaven zijn Engelstalig.

De uiteindelijke prijs wordt afhankelijk van de importkosten.

Belangstelling? Geef het door.

Volume I Non-Adhesive Binding: Books Without Paste or Glue

Deel 1 is een inleiding tot handboekbinden:

  • Diverse papier-, vouw- en snijtechnieken, worden uitgelegd.
  • Het zogenaamde inslagschema (de uitvouw van katernen voor een verschillend aantal pagina’s) wordt schematisch weergegeven.
  • Garen, knopen, steken en eenvoudig gereedschap komen aan bod.

Deel 2 van het boek geeft gedetailleerde schriftelijke instructies voor 33 van eenvoudige tot complexe banden. Deel 3 beschrijft een aantal technieken voor het toevoegen van omslagen. Deel 4 bevat de referenties, inclusief een verklarende woordenlijst, opmerkingen, index van termen.

Volume II Non-Adhesive Binding: 1-2- & 3-Section Sewings

Volume II is een echte encyclopedie om door te bladeren. Elke getoonde naaiwijze creëert een decoratief stiksel op de rug. Ook staan er 42 foto’s van banden van 22 hedendaagse binders.

  1. katern binding: deze boekjes van vier tot tweeëndertig pagina’s kunnen schutbladen hebben als onderdeel van het naaien.
  2. katernen binding: sommige boekjes hebben te veel pagina’s voor het naaien van één katern. Smith bedacht oplossingen voor boeken met meer dan tweeëndertig, maar minder dan zeventig pagina’s.
  3. katernen binding: de ontwerp-mogelijkheden van het naaipatroon op de rug worden uitgebreid met drie katernen.

Volume III Non-Adhesive Binding: Exposed Spine Sewings

Deel 1 bevat schematische tekeningen van verschillende echte en valse naaisteken. Werken met een naaibank is hierbij een must!

Deel 2 bestaat uit variaties naaiwerk, beschreven door middel van tekst, schematische tekeningen en foto’s.

Deel 3 behandeld eenvoudig tot zeer uitgebreid naaiwerk, zoals drie 1-naalds Koptische naaiwijze, vijf 2-naalds Koptische naaiwijze, en de Griekse naaiwijze. Ook in deze uitgave staan foto’s van banden van diverse hedendaagse binders.

Volume IV Non-Adhesive Binding: Smith’s Sewing Single Sheets

Volume IV  gaat over naaitechnieken voor losse vellen papier, karton, plexiglas of zelfs metaal. Tevens interessant om van grote (inktjet)afdrukken boeken te kunnen maken.

Er worden verschillende Koptische naaiwijzen beschreven, twee naaipatronen met verhoogde koordjes zijn schematisch weergegeven en is een voorbeeld van het naaien op strookjes. Deze binding is zeer geschikt voor een boekblok dat uit enkele vellen bestaat, of uit een combinatie van katernen en vellen. Er zijn 111 tekeningen plus 179 foto’s van boeken van hedendaagse boekkunstenaars en binders.

Volume V Non-Adhesive Binding: Quick Leather Bindings

Alle bindingen in Volume V zijn met harde band. Alleen de rug is voorzien van leer. Bij de Quick Leather Bindings zijn alle stappen vereenvoudigd:

  • Er wordt geen apparatuur gebruikt.
  • Het gereedschap is beperkt tot naald en draad, schaar, beenvouwer, X-Acto-mes en metalen liniaal.
  • Elk gebruik van lijm is achterwege gelaten.

De platten worden vervaardigd voordat het boekblok er in wordt genaaid.

Belangstelling? Geef het door.

Abonnement Nieuwbrief

Geef deze pagina door