Boeken in losse katernen voor handboekbinders

Gijs Wortel: ‘Mooie boeken maak je samen’

Een boek over boeken maken met boekbindlegende Gijs Wortel
Steun de crowdfunding: http://www.voordekunst.nl/projecten/11900-mooie-boeken-maak-je-samen

Een boek over boeken maken. Onder de titel ‘Mooie boeken maak je samen’ slaan we een brug tussen generaties boekenmakers. Dat zijn ontwerpers, drukkers, binders en de leveranciers van de benodigde materialen zoals papier, bandmaterialen enz. We delen de nog aanwezige kennis en ervaring van het ambacht van boekbindlegende Gijs Wortel. Het boek neemt je mee door een selectie van 34 bijzondere bindproducties en projecten die de veranderingen van de grafische industrie zichtbaar en leesbaar maken. Help mee dit boek te realiseren!

Op advies van Gijs worden de losse katernen, zonder bandmateriaal of schutbladen, verkocht zodat elke handboekbinder deze naar eigen inzicht kan vormgeven en binden.

Kennisdeling over boekbinden is van belang voor de nieuwe generatie ontwerpers en grafisch ontwerp studenten. Wie draagt de expertise en (hand)boekbindkunst over?
Deze publicatie draagt bij aan het voortbestaan van een onderdeel uit het grafisch vakgebied:
• Kennisdeling direct van de vakman
• Het actief uitdragen van het vakjargon
• Geschiedenis en de veranderingen in het vakgebied door het leven van Gijs Wortel en de teksten van handboekbinder Wytze Fopma, drukker en graficus Fokko Tamminga (ANDO) en Alwin van Steijn.
• De dummie is de basis. Gijs legt aan de hand van een aantal bindtechnieken uit hoe je een dummie maakt.
• Boekbinden en het ambacht uitlichten en platform geven met een eigentijdse vertaalslag

Indeling van het boek
Het boek heeft een chronologische tijdlijn door Gijs zijn leven. Je wordt meegenomen naar zijn roots in de Amsterdamse Jordaan, zijn tijd als binder in opleiding, docent, directeur van twee Nederlandse binderijen en zijn huidige werkzaamheden als ambachtsman. De drie delen in het boek; verleden, heden en toekomst zullen middels een selectie van 34 boeken van Gijs zijn hand ondersteund worden met een biografische tekst en technische omschrijvingen. Hij draagt hierbij de basiskennis van het vak over. In het laatste deel van het boek gaat over ‘de basis is de dummie’ met bindwijze en een verklarende begrippenlijst.

Technische specificaties
Aantal pagina’s: 240
Formaat: 19,5 x 24 cm
Papier: samen met papierleverancier IGEPA hebben we een keuze gemaakt van 3 papiersoorten die het verleden, heden en de toekomst vertegenwoordigen. Naar de inhoud van het boek hebben de Vormforensen keuze gemaakt uit 3 soorten die aansluiten.