Voor handboekbinders en boekenliefhebbers

Gegevensgebruik en Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - cursussen en workshops

 1. Je meldt je aan voor een cursus of workshop door het invullen van het online inschrijfformulier en het afronden van daaraan gekoppelde betaling.
 2. Na je betaling ontvang je een digitale factuur (pdf) per e-mail. Deze factuur is de bevestiging van je inschrijving.
 3. Bij annulering gelden de volgende regels:
  • Je mag je annulering mondeling doorgeven, maar hij moet altijd schriftelijk (papier of e-mail) worden bevestigd.
  • Bij annulering tot uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de cursus/workshop betalen we het al betaalde bedrag terug onder aftrek van 5% administratiekosten.
  • Bij annulering tussen 3 weken en 1 week voorafgaand aan de cursus/workshop, restitueren we 50% van het factuurbedrag.
  • Bij annulering korter dan 1 week voorafgaand aan de cursus of workshop vindt geen restitutie meer plaats.
 4. Wanneer je zonder kennisgeving niet op de cursus / workshop verschijnt, is restitutie niet mogelijk.
 5. Mocht de cursus of workshop niet door kunnen gaan door afwezigheid van de docent(en), dan stellen we de deelnemers hiervan schriftelijk op de hoogte en betalen we het overgemaakte geld volledig terug.
 6. Deelname aan een cursus/workshop geschiedt voor je eigen verantwoordelijkheid. Eventuele schade aan lijf en persoonlijke eigendommen (of vermissing) zijn voor eigen risico zijn.
 

Verklaring gegevensgebruik

Uitgeverij Boekblok / Jannie de Groot staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27138058.

Uitgeverij Boekblok / Jannie de Groot houdt gegevens bij van bedrijven, instellingen en particulieren, zgn opdrachtgevers en kopers. Deze gegevens betreffen:

 • e-mail adressen
 • woonadressen of adressen van vestiging
 • telefoonnummers
 • bank- en betalingsgegevens

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de betrokken opdrachtgevers en kopers tot dienst te zijn. De gegevens worden niet verkocht of beschikbaar gesteld aan derden. 

Gegevens